Aktivnosti

Poziv za trening u okviru projekta "Pokreni se za mir"

 

Pozivamo mlade žene na trening u okviru projekta "Pokreni se za mir"

Dragi mladi, 

 
pozivamo vas da se prijavite za učešće u omladinskoj razmeni u okviru programa ERASMUS+ pod nazivom ‚‚Pride and prejudice‚‚ koju organizujemo sa partnerskim organizacijama iz Holandije, Poljske i Grčke. Tema je korišćenje teatra i artističkih metoda za učenje i prevazilaženje predrasuda.  
 
Razmena će se održati na Divčibarima, u periodu od 1-10. avgusta. 
Prevoz autobusom od Beograda do Divčibara je obezbeđen, dok troškove osoba koje nisu iz Beograda nažalost nismo u mogućnosti da pokrijemo. 
 
Radni jezik je engleski, a za prijavu je potrebno samo popuniti aplikacioni formular koji je u prilogu. Prijave je potrebno poslati na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15.jula u ponoć, sa naznakom (subject) Pride and prejudice.
 
Za detaljnije informacije prosleđujemo vam jedinstveni poziv na engleskom jeziku, takođe u prilogu.
 
Za sve informacije, budite slobodni da nas kontaktirate. (kao i da prosledite ovaj poziv dalje) :) 
 
Vaš ALTERO 
ALTERO na razvojnom projektu KOMS-a "Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice"

U okviru projekta ‚‚Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice" koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije za razvoj svojih organizacija članica, ALTERO je kao punopravna članica učestvovao na tromodularnoj obuci sa ciljem identifikovanja potreba i jačanja kapaciteta organizacija članica za bavljenje omladinskom politikom. 

Na prvom modulu koji je organizovan u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru Radulovački učestvala je članica organizacije Jelena Aleksić. Program obuke koncipiran je na način da se kroz saradnju sa ostalim organizacijma iz Srbije kreiraju mogućnosti za razvoj i jačanje kapaciteta. Teme koje su se obrađivale na prvom modulu odnosile su se na upravljanje organizacijom, i podrazumevale su konkretno sledeće oblasti: razvoj organizacione strukture, strateško planiranje, prikupljanje sredstava i upravljanje finansijama. 

Kroz zajednički rad organizacija članica delila su se i proširivala iskustva o omladinskoj politici i o delovanju na tom polju, kao i sveukupnom radu sa mladima. 

 

 

 

ALTERO na konferenciji ''Ukrštanje puteva'', u Bolonji, Italija

Članica ALTERO organizacije Ksenija Joksimović, učestvovala je na konferenciji pod nazivom: ‘’Ukrštanje puteva: istraživanje raznolikosti unutar LGBTQ zajednice’’, koja je održana od 2.- 6. jula u Bolonji, Italija. Konferenciju su organizovale IGLYO- Međunarodna LGBTQ  omladinska i studentska organizacija iz Brisela, u saradnji sa Arcigay il Cassero organizacijom iz Italije. Konferencija je podržana od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, Arcigay il Cassero i Evropske komisije.

Cilj konferencije bio je istraživanje socio-političkih i ekonomskih mehanizama koji mogu da doprinesu socijalnoj isključenosti, na individualnom,  institucionalnom nivou i nivou zajednice, kao i istraživanje mogućnosti za sistemske promene. Poseban focus rada bio je na istraživanju nedostataka u pružanju inkluzivnih usluga i politika kako organizacija civilnog društva, tako i državnih institucija.

 Program konferencije je organizovan u četiri celine koje su vodili/e relevantni/e eksperti/kinje iz sledećih oblasti: uticaj socio-ekonomskog statusa, roda i rodnog izražavanja, rasnih i etničkih identiteta i načina zadovoljavanja potreba osoba sa posebnim potrebama, na položaj LGBTQ osoba.

Posebno je razmatran fenomen višestruke diskriminacije sa kojima se suočavaju osobe koje pripadaju /su percipirane kao pripadnici/ce više od jedne diskriminisane društvene grupe (npr. trans osoba/lezbejka/gej/biseksualna osoba , nižeg socio-ekonomskog statusa, pripadnik/ca etničke manjine i sl). Takođe, pažnja je posvećena uticaju heteronormativnosti, i binarnog shvatanja rodnih identiteta (podele na muški i ženski rod) na (samo)prihvatanje mnogostrukosti rodnih identiteta, koji predstavljaju pojam nezavistan od pojma seksualne orijentacije.

 

Konferencija, koja je obuhvatila oko 40 aktivistkinja i aktivista za LGBTQ, ljudska i manjinska prava iz različitih delova Evrope, protekla je u radnoj atmosferi, koju su karakterisali dobronamernost, otvorenost za različitosti drugih, i zajedničko kreiranje sigurnog prostora za samoizražavanje, od strane kako učesnika, tako i voditelja/ki konferencije.

Posebnu zahvalnost dugujemo članovima/cama pripremnog tima i voditeljima/kama konferencije: Ugla Stefanía Jónsdóttir, Peter Miley, Pinar Byk, Euan Wolfe i Ani Giorgadze, kao i organizatorima IGLYO i Arcigay il Cassero. Veliko hvala organizaciji MIT (neprofitno udruženje iz Bolonje, za podršku transrodnim, transseksualnim osobama), na gostoprimstvu, kao i Did i Ariane iz Queer strike organizacije iz Londona, na podizanju svesti o stanju LGBTQ osoba, migranata i migrantkinja i seksualnih radnika i radnica u Velikoj Britaniji i svetu.


Neformalna grupa Forum mladih za rodnu ravnopravnost, oformljena u okviru naše organizacije, pokrenula je projekat pod nazivom ‚‚I moj glas protiv seksualnog nasilja‚‚ koji podržava Rekonstrukcija Ženski Fond. Projekat ima za cilj kreiranje kampanje za podizanje svesti o seksualnom nasilju. Za te potrebe kreirana je facebook stranica I-moj-glas-protiv-seksualnog-nasilja Kampanja ima celoviti fokus na preventivu, na informisanje i edukaciju, kao i unapređenje položaja i tretmana žrtava seksualnog nasilja. Takođe, projekat ima i edukativnu dimenziju, odnosno uključuje izvođenja forum teatra na temu seksualnog nasilja, prvenstveno za mlade, različita istraživanja o stavovima i informisanosti građana, edukaciju i saradnju sa akterima koji su uključeni u rad u ovoj oblasti.

U nastavku predstavljamo tekst koji su članovi i članice grupe sastavili nakon prvih rezultata projekta i odigranog forum teatra. Uživajte!

ALTERO obeležava međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije

 Članica ALTERO organizacije Ksenija Joksimović, učestvovala je na IDAHOT (Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije) seminaru koji je održan od 15-17. maja 2014. godine, u Evropskom Omladinskom Centru Saveta Evrope, u Budimpešti. Seminar pod nazivom ‘’Odgovori mladih ljudi na govor mržnje koji počiva na homofobiji i transfobiji’’ je organizovan u okviru Međunarodne kampanje protiv govora mržnje (No Hate Speech Movement), u saradnji sa Odsekom za ravnopravnost Saveta Evrope (SOGI Unit) i Međunarodnom gej i lezbejskom omladinskom i studentskom organizacijom (IGLYO).

Koliki su dometi forum teatra u situacijama kada publika ne prepoznaje prikazano nasilje kao problem?

Piše: Ivana Seratlić

 

Prilikom izvođenja foruma, 1. marta u Ugostiteljsko-turističkoj školi, srednjoškolci su  postavili pitanje: „U čemu je ovde problem?“ i komentarisali da je u redu da Tamarina majka bude agresivna prema Emiliji jer ona ugrožava njenu ćerku time što je priznala da je zaljubljena u nju.

Tribina i forum teatar pod nazivom „Zaštiti ljubav – spasi budućnost“

Tribina i forum teatar pod nazivom „Zaštiti ljubav – spasi budućnost“ posvećeni borbi protiv diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om održani su 3.12.2013. od 14 do 16h na Fakultetu političkih nauka. Organizovali su je u saradji Unija studenata socijalnog rada, Klub za UN i Timska inicijativa mladih. Učesnici tribine bili su dr Biljana Begović sa Instituta za javno zdravlje, Đurica Stankov izvršni direktor organizacije AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om, i Vesna Avramović iz udruženja korisnika psihijatrijskih usluga „Duša“.  

Forum teatar povodom dana borbe protiv HIV/AIDS-a

Udruženje ALTERO i ove godine učestvovaće na tradicionalnoj tribini koju povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv HIV-a/AIDS-a, organizuje Unija studenata socijalnog rada, u saradnji sa Timskom inicijativom mladih i Klubom za UN.

Tribina na temu „Protect Your Love - Save the Future“ će se održati u utorak, 03.12.2013.godine u SLUŠAONICI 3, Fakulteta političkih nauka (adresa: Jove Ilića 165, Beograd), sa početkom u 14h.

Page 2 of 3