Forum teatar u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac

U petak, 25.10.2013. u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac održan je javni forum teatar na temu rodne ravnopravnosti. Izvođenje forum teatra deo je projekta ‘’Forum teatar za društvene promene’’ koji je podržan od strane Rekonstrukcija ženskog fonda.

 

Hvala publici koja je bila aktivna i zainteresovana da učestvuje u rešavanju prikazanog problema nasilja u porodici, kao i Kancelariji za mlade opštine Obenovac i Pasco projektu na svesrdnoj podršci.