Organizacija

''ALTERO- Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje'' je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj podrška razvoju pojedinaca, grupa i društva u celini. 

To uključuje:

1.         zalaganje za poboljšanje kvaliteta života, 

2.          podizanje nivoa svesti kod građana o društvenim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu,

3.          promocija kulturne delatnosti, interkulturalnog dijaloga i sarаdnje,

4.         poboljšanje položaja mladih,

5.          afirmacija ljudskih prava i različitosti, 

6.          podsticanje aktivizma različitih društvenih grupa, 

7.         smanjivanje stigme i diskriminacije i podrška pripadnicima osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa, 

8.         razvijanje novih životnih veština i podrška zapošljavanju ,

9.         promocija zdravlja i zdravih stilova života,

10.      promocija značaja psihodrame kao modaliteta psihoterapije za negu mentalnog zdravlja,

11.     podizanje ekološke svesti u Srbiji.


Delatnost / aktivnosti:

1. Edukacija 
2. Psihosocijalna podrška: psihoterapija i savetovanje
3. Aktivizam
4. Saradnja 
5. Istraživanja i publikacije

U fokusu našeg interesovanja je promocija psihodrame kao psihoterapijskog modaliteta za negu mentalnog zdravlja (individualna i grupna psihodramska psihoterapija), kao i primena dramskih i akcionih metoda u obrazovanju i društvenom aktivizmu.

U obrazovnim i edukativnim aktivnostima koje organizujemo i realizujemo, koristeći dramske i akcione tehnike, želimo da podstaknemo aktivnost samih učesnika, njihovu kreativnost i spontanost, kao i učenje iz iskustva. U tom smislu nam je važno stvaranje sigurne atmosfere, u kojoj učesnici obrazovnih aktivnosti osećaju da mogu da ispolje svoju ličnost i da budu autentični.

U oblasti društvenog aktivizma, kroz projekte koje realizujemo sa ciljem da damo doprinos rešavanju specifičnih društvenih problema, kao što je npr. rodna ravnopravnost, kroz forme kao što je forum teatar, želimo da aktivno uključimo zajednicu, odnosno njene građane i građanke.

 

Organizacija je osnovana u decembru 2008. godine, a funkcioniše od 2007. godine kao neformalna grupa.Vode je psihodramske psihoterapeutkinje pod supervizijom.