O Nama

ALTERO-Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje već godinu dana, u saradnji sa neformalnom grupom mladih pod nazivom "Forum mladih za rodnu ravnopravnost" realizuje Forum teatar na temu rodne ravnopravnosti. Od oktobra 2012. godine u okviru projekta "Quest for peace and equality" koji je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša (Hrvatska), a od marta 2013. godine u okviru projekta "Forum mladih za društvene promene", koji podržava Rekonstrukcija ženski fond (Srbija).

Upravni odbor

 • Studirala andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenerica u oblasti ljudskih prava, rodno- zasnovanog nasilja, konstruktivnog razrešenja konflikata, HIV/side, psihosoaktivnih supstanci, korišćenja drame u obrazovanju, tehnika teatra potlačenih, podrške aktivnom zapošljavanju. Psihodramska psihoterapeutkinja pod supervizijom trenera Britanske psihodramske asocijacije. Trenutno vodi 2 psihodramske grupe, a radi i sa individualnim klijentima. Poseduje radno iskustvo u oblasti organizacije i sprovođenja treninga i radionica, koordinaciji projekata i volontera, kao i psihosocijalne podrške različitim marginalizovanim i ranjivim grupama (žrtvama porodičnog nasilja, trgovine ljudima, osobama koje žive sa HIV-om, zatvorenicima itd).

 • Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer za prevenciju i tretman poremećaja ponašanja. Od 2001. godine aktivna u nevladinom sektoru u oblasti edukacije o prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, prevenciji HIV-a i PPI, rodno zasnovanom nasilju, trgovini ljudima, komunikacijskim veštinama, team building i anti stres programima. Poseduje dugogodišnje iskustvo u organizovanju i facilitiranju grupa, radionica, seminara i treninga, namenjenih različitim grupama stanovništva, iskustvo rada na terenu (outreach), savetovanja i pružanja psihosocijalne podrške ženama i pripadnicima/ama marginalizovanih grupa. Vodila je grupu za podršku i osnaživanje seksualnim radnicima/ama, a trenutno vodi psihodramske iskustvene radionice i kontinuiranu psihoterapijsku grupu.

 • Jedna od osnivačica udruženja članica Upravnog odbora. Socijalna radnica i psihodramska terapeutkinja pod supervizijom trenera Britanske psihodramske asocijacije. Prošla edukacije u oblasti rodno-zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, pisanja projekata. Bogato iskustvo u radu sa decom i mladima. Vodi psihoterapijske grupe.

Članovi

 • Jedna od osnivačica udruženja. Stalno zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije kao sekretar Departmana za psihologiju. Iskustvo u oblasti, javnog nastupa, PR-a, organizacije i sprovođenja kampanje, komunikacije sa medijima i rada na projektima. Status psihoterapeuta pod supervizijom stekla u Srpskoj psihodramskoj asocijaciji ''Moreno'' i aktivno se bavi terpijskim radom.

 •  studentkinja psihodramske psihoterapije, kvir feministkinja i aktivistkinja za ženska, LGBTQIA i manjinska prava iz Beograda. Diplomirala je andragogiju (obrazovanje odraslih) i ima trenersko iskustvo u radu sa mladima u oblasti ljudskih prava, profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja. Jedna je od osnivačica neformalne aktivističke grupe iz Beograda „Forum mladih za rodnu ravnopravnost“ koja se bavi prevencijom rodno zasnovanog nasilja, i organizuje forum teatare širom zemlje.

  Ksenija veruje da aktivizam mora biti intersekcionalan, uključujući i kritičan prema društvenim normama, da bi imao smisla.

   

 • Clanica NVO Altero. Studije andragogije, Alternativne zenske studije i bazicna edukacija iz transakcione analize. Iskustvo u radu sa mladima i vulnerabilnim grupama ( decom koja zive i/ili rade naulici, seksualnim radnicama i radnicima, zenama sa traumom muskog nasilja ), trenerica, feministkinja i aktiviskinja. Borkinja za ljudska, manjinska i prava zivotinja.

 • Rođena i živi u Beogradu. Završila osnovne studije novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a trenutno pohađa master studije kulturologije/studije roda na istom fakultetu. Aktivističkim radom bavi se unazad 5 godina, najpre kao volonterka Inicijative mladih za ljudska prava, a zatim i kroz saradnju sa mnogim drugim organizacijama u oblasti zaštite ljudskih prava i obrazovanja. Trenutno je zaposlena u Beogradskoj otvorenoj školi. Altero i tehnike forum teatra upoznaje 2012. godine kroz projekat Quest for peace and equality i od tada ostaje posvećena aktivnostima ove organizacije.

 • Rođena 1984. godine u Beogradu. Diplomirala komunikologiju na Fakultetu za medije i komunikacije. U dosadašnjem radu aktivno je bila uključena u različite projekte u oblasti PR-a i marketinga. Posebnu pažnju posvetila je scenskoj komunikaciji, popularnoj kulturi i teoriji filma, a glumom se amaterski bavi 20 godina. Od 2012. godine učestvuje u izvođenju forum teatra u Alteru, čija je i članica.

 • Završava studije opšte književnosti i teorije književnosti. Pohađala alternativni program Ženskih studija na Fakultetu političkih nauka. Članica je ALTERO, gde je učestvovala na treningu o identitetima, ljudskim pravima, sterotipima, predrasudama i rodno-zasnovanom nasilju i zatim izvodila forum-teatar za različite ciljne grupe. Prošla različite edukacije u oblasti ljudskih prava, tranzicione pravde, rodno zasnovanog nasilja, porodičnog nasilja, pisanja projekata, obrazovanja za mir, rada na terenu. Iskustvo u radu sa mladima i vulnerabilnim grupama (deca koja žive i/ili rade na ulici). Učestvuje u projektu „Živa biblioteka u Srbiji“. Želi da doprinese ravnopravnosti, uzajamnom razumevanju i poštovanju ljudskih prava svih ljudi. Živi i radi u Beogradu.

Forum teatar u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac

U petak, 25.10.2013. u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac održan je javni forum teatar na temu rodne ravnopravnosti. Izvođenje forum teatra deo je projekta ‘’Forum teatar za društvene promene’’ koji je podržan od strane Rekonstrukcija ženskog fonda.

 

Hvala publici koja je bila aktivna i zainteresovana da učestvuje u rešavanju prikazanog problema nasilja u porodici, kao i Kancelariji za mlade opštine Obenovac i Pasco projektu na svesrdnoj podršci.