Tag: konkurs

Konkurs za kratke video snimke, fotografije i priče podrške LGBTIQA osobama u Srbiji

Udruženje ALTERO i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije  pozivaju sve zainteresovane da učestvuju na konkursu za kratke video snimke, fotografije i priče podrške LGBTIQA osobama u Srbiji.

Konkurs za sve zainteresovane, otvoren je od 20. novembra do 31. decembra 2015. godine. Konkurs obuhvata kratke video snimke (do 2 minuta) afirmativnih i podržavajućih poruka prema LGBTIQA osobama koje žive u Srbiji, i/ili fotografije podrške.

Takođe, konkurs obuhvata i poziv za dostavljanje ličnih priča LGBTIQA osoba o procesu ‘’coming out-a’’ porodici, prijateljima, u radnom okruženju,  kao i o problematici svakodnevne egzistencije LGBTIQA osoba, izazovima sa kojima se suočavaju, kao što su stereotipi, predrasude, nasilje i diskriminacija. Najbolje priče će biti izabrane od strane ALTERO tima i objavljene u online publikaciji koja će biti postavljena na veb sajt organizacije, i koja će biti slobodna za distribuciju.

Najbolji video snimci i fotografije, odabrani od strane ALTERO tima će postati deo kratkometražnog amaterskog filma o projektu ‘’Zajedno za poštovanje LGBTIQ osoba’’, koji uključuje i forum teatar nastupe, u više gradova u Srbiji. Film će premijerno biti prikazan u februaru mesecu, na završnom događaju o projektu,.

Radovi se mogu dostaviti na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 31. decembra 2015. godine, sa naslovom: ‘’Foto/video konkurs’’, ili ‘’Konkurs za ličnu priču’’. 

Uz rad je potrebno poslati i lične podatke autora/autorke: ime, adresa, e-mail adresu, telefonski broj. ALTERO tim će podatke o učesnicima/učesnicima konkursa čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Svaki poslati rad mora sadržati potpisanu izjavu u kojoj osoba daje garanciju da je rad rezultat vlastitog rada (ako je rad doprinos više autora/autorki, izjavu potpisuje grupa autora/autorki) i izjavu da organizator može njegov / njen rad bez nadoknade objaviti u online publikaciji, koja se može slobodno distribuirati.

Uputstvo o načinu podnošenja radova:

*Video snimak mora biti u maksimalnom trajanju od dva minuta (120 sekundi),  u rezoluciji ne manjoj 640 x 480 piksela.

*Fotografije mogu biti minimalne veličine 2.500 piksela a najveće 3.500 piksela.  U poslatom e-mailu bi trebalo ukratko opisati motive i razlog zašto je fotografija adekvatna za raspisani konkurs kao i autorove/autorkine lične podatke.

*Lične priče o egzistenciji LGBTIQA osoba u Srbiji, mogu biti maksimalne dužine 1000 karaktera.

Cilj konkursa jepodizanje svesti mladih u Srbiji da podrška afirmaciji ljudskih prava i poštovanju različitosti dolazi od ljudi različitih profesija, dobi, znimanja, koji ne moraju biti i nisu nužno LGBTIQA osobe.

Konkurs je deo online i video kampanje u okviru  projekta ''Zajedno za poštovanje LGBTIQ osoba'', koji je podržan je od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, u okviru projekta ''Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu ''. 

 

Projekat ''Zajedno za poštovanje LGBTIQ osoba''

ALTERO - Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje pokreće projekat ''Zajedno za poštovanje LGBTIQ osoba'', koji je podržan je od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, u okviru projekta ''Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu ''.

Cilj projekta je stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTIQ populaciji među mladima uzrasta od 14 do 30 godina.
Fokus je na edukaciji mladih kroz tehniku forum teatra na temu borbe protiv stereotipa, predrasuda, homofobije transfobije i bifobije, kao i diskriminacije prema LGBTIQ osobama. 


Projekat se odvija u nekoliko opština na teritoriji Beograda, kao i u Obrenovcu Nišu i Novom Sadu, u saradnji sa srednjim školama, Kancelarijama za mlade i Studentskim i kulturnim centrima. 


Projekat takođe
obuhvata online i video kampanju, kao i kreiranje online publikacije o ličnim pričama o LGBTIQ egzistenciji, sa ciljem povećanja nivoa informisanosti među mladima o temama i izazovima koji su značajni za LGBTIQ osobe u Srbiji.
Video kampanja obuhvata raspisivanje javnog konkursa za dostavljanje video materijala i fotografija, afirmativnih i podržavajućih poruka prema LGBT populaciji.

Forum teatar je tehnika koja je prepoznata kao efikasna za rad na teme diskriminacije jer daje priliku publici da se stavi u ''tuđe cipele'', da promišlja, da deluje traženjem rešenja šta može da se promeni da do diskriminacije ne dođe, što podstiče solidarnost, empatiju, toleranciju različitosti i razumevanje drugačijeg. 

 

Projekat traje od novembra 2015. godine do kraja februara 2016. godine, i završiće se javnom tribinom na temu ‘’Prevazilaženje stereotipa i predrasuda, stigme i diskriminacije prema LGBTIQ osobama’’, kao i projekcijom filma o projektu i izložbom fotografija podržavajućih poruka LGBTIQ osobama.