POWERED BY REVOLUTION SLIDER

Home

Sta je psihodrama?

Psihodrama je akciona forma grupne psihoterapije. Osnivač psihodrame, bio je psihijatar i pionir grupne psihoterapije, Jacob Levy Moreno. Morenova filozofija počiva na fenomenima spontanosti, kreativnosti i susreta. Kreativnost i spontanost nisu odlike samo velikih umetnika, naučnika, "genija", već svako od nas nosi "kreativnog genija" u sebi.

Saznaj vise

 

Video

Podrška stručnom usavršavanju

U okviru projekta pod nazivom "Psihosocijalna potpora" Ekumenska inicijativa žena pružila je podršku za stručno usavršavanje udruženju ALTERO. Marijana Radulović, predsednica udruženja i psihoterapeutkinja je učestvovala na obuci iz EMDR psihoterapije i dobila je potrebnu superviziju. Takođe je učestvovala na obuci iz Upravljanja stresom i relaksacionih tehnika. Knjige i kartice za psihoterapiju, koje je izdalo Psihološko savetovalište Mozaik i Centar za shema terapiju će takođe unaprediti rad sa korisnicima/klijentima.

Sa problemima na ti - besplatna karijerna i psihološka podrška mladima uzrasta 14-19 godina

U okviru projekta “Sa problemima na ti”, stručni tim sastavljen od pedagoga, psihologa, andragoga, psihoterapeuta i karijernih savetnika, tokom šest meseci (decembar2017-jun 2018) je pružao mladima uzrasta 14-19 godina besplatnu psihološku i karijernu podršku.

Projekat je realizovalo udruženje ALTERO u saradnji sa stručnim timom projekta, uz podršku SBB Fondacije (program Živi svoju ideju).

Aktivnosti:

      - individualno psihološko savetovanje – 144 sata

      - individualno karijerno savetovanje – 144 sata

     - 18 radionica karijerne podrške  - 180 sati

     - 22 tematske psihoedukativne radionice – 66 sati

Ukupno 534 sata direktnog rada sa mladima!

U projektnim aktivnostima je učestvovalo preko 900 mladih, dok je projektom bilo predviđeno uključivanje 700 mladih.

U različitim aktivnostima su učestvovali mladi iz ukupno 58 škola (19 gimnazija, 21 srednje stručne škole, 17 osnovnih škola), 1 učeničkog doma i korisnici centra “Jaki mladi”- mladi bez roditeljskog staranja i mladi u riziku.

Psihoedukativne radionice su trajale 3 sata i obrađivale su sledeće teme: Razvoj samopouzanja i osnaživanje, Konstruktivno razrešavanje konflikata, Asertivna komunikacija, Postizanje ciljeva, Identitiet, Izgradnja poverenja, Pregovaranje, Stereotipi, predrasude, diskriminacija, Nasilje u parterskim vezama mladih, Emocije, Novogodišnje odluke.

Učesnici radionica su sadržaj i metode radionica ocenili prosečnom ocenom 4.7, a voditeljke radionica  prosečnom ocenom 4.85. 93% učesnika se izjasnilo da bi želeli i u budućnosti da učestvuju na sličnim radionicama.

Radionice profesionalne orijentacije i karijerne podrške su trajale ukupno 10 sati, raspoređeno u dva dana. Teme koje su obrađivane: pravljenje ličnog profila (interesovanja, vrednosti, sposobnosti, iskustva, znanja, veštine...), adekvatno informisanje, kompetencije za učenje i rad u 21. veku, pravljenje individualnog plana razvoja i karijere (vizija, ciljevi, koraci do cilja).

Učesnici radionica su sadržaj i metode radionica ocenili prosečnom ocenom 4.6, a voditeljke radionica  prosečnom ocenom 4.9.

Realizovano je i 288 sati individualnog psihološkog i individualnog karijernog savetovanja. Mladi su se sami prijavljivali za dostupne termine putem sajta saproblemimanati.org.rs . Ono što je mladima bilo najznačajnije je što su mogli da uspostave odnos poverenja sa savetnicima, da ih neko sasluša, osnaži i posveti im se.

Istraživanje o problemima mladih:

 Najčešći problemi među korisnicima psihološkog savetovanja i psihoedukativnih radionica su depresivno raspoloženje, problemi u školi - učenje i izostanci, anksioznost, nedostatak samopouzdanja i problemi u odnosima sa porodicom (preko 50%), zatim problemi sa vršnjacima (36%). Nešto manje izraženi su problemi u partnerskim odnosima i drugi ozbiljniji probemi (po 6,5%), kao na primer samopovređivanje i zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Takođe, jedan od najčešćih izvora stresa u ovom periodu je izbor škole/fakulteta, a time i budućeg životnog poziva.

Korisnici psihološkog savetovanja su  83,6% devojke/devojčice i 16,4% mladići/dečaci.

Najveći procenat korisnika, 60% ih je bio uzrasta 17 i 18 godina.

Adolescenti koji koriste usluge karijernog savetovanja, kao svoje najdominantnije probleme navode neodlučnost pri izboru škole/fakulteta, nedovoljnu informisanost o tržištu rada,  zanimanjima i putevima formalnog i neformlanog obrazovanja, kao i nedovoljno poznavanje i osvešćenost  svojih kapaciteta, interesovanja, sposobnosti, kompetencija, vrednosti. 

U okviru projekta je otvoreno savetovalište gde je realizovano individualno psihološko i individualno karijerno savetovanje, kao i deo radionica, dok je ostatak radionica realizovan u školama.

Planirano je bilo uključivanje 8 osnovnih i srednjih škola iz Beograda, a zbog izuzetnog interesovanja, radionice su održane u čak 18 škola (14 srednjih i 4 osnovne škole), jednom učeničkom domu, kao i u Centru "Jaki mladi", sa mladima bez roditeljskog staranja i mladima u riziku.

U aktivnostima koje su se održavale u prostoru savetovališta (psihoedukativnim radionicama, individualnom karijernom i psihološkom savetovanju) učestvovali su mladi iz još 39 škola (po 13 gimnazija, srednjih stručnih škola i osnovnih škola).

Iako su projektne aktivnosti u pilot fazi bile usmerene na Beograd, učestvovali su i mladi iz Pančeva, Kragujevca i Kraljeva, a pozivi za saradnju su nam stigli i iz Inđije, Smedereva, Požarevca i Paraćina.

Za tematske  psihoedukativne radionice su se prijavljivali i studenti sa sledećih fakulteta: Pravni fakultet, Fakultet bezbednosti, Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Hemijski fakultet, Univerzitet Singidunum.

Sve ovo svedoči o ogromnoj potrebi za ovakvom vrstom podrške mladima i potrebna nam je podrška za nastavak aktivnosti.

Web sajt projekta: http://saproblemimanati.org.rs/

FB stranica: www.facebook.com/saproblemimanati/

 

Projekat ’’Pokreni se za mir’’ zajedno sprovode ALTERO i Inkluzivni pokret zajedno sa gomilom mladih žena (a i onih koje to nisu striktno, već se samo tako osećaju) i po kojim primerkom iz muške i ostalih populacija. Pokrenut je i inspirisan konceptom izgradnje mira i nenasilnim delovanjem koji zdušno već dugi niz godina koristi Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) iz Omiša, na ovom projektu u konkretnoj ulozi donatorki.  

Projekat ’’Pokreni se za mir’’ zajedno sprovode ALTERO i Inkluzivni pokret zajedno sa gomilom mladih žena (a i onih koje to nisu striktno, već se samo tako osećaju) i po kojim primerkom iz muške i ostalih populacija. Pokrenut je i inspirisan konceptom izgradnje mira i nenasilnim delovanjem koji zdušno već dugi niz godina koristi Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) iz Omiša, na ovom projektu u konkretnoj ulozi donatorki.  

Projekat ''Zajedno za poštovanje LGBTIQ osoba''

ALTERO - Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje pokreće projekat ''Zajedno za poštovanje LGBTIQ osoba'', koji je podržan je od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, u okviru projekta ''Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu ''.

Cilj projekta je stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBTIQ populaciji među mladima uzrasta od 14 do 30 godina.
Fokus je na edukaciji mladih kroz tehniku forum teatra na temu borbe protiv stereotipa, predrasuda, homofobije transfobije i bifobije, kao i diskriminacije prema LGBTIQ osobama. 


Projekat se odvija u nekoliko opština na teritoriji Beograda, kao i u Obrenovcu Nišu i Novom Sadu, u saradnji sa srednjim školama, Kancelarijama za mlade i Studentskim i kulturnim centrima. 


Projekat takođe
obuhvata online i video kampanju, kao i kreiranje online publikacije o ličnim pričama o LGBTIQ egzistenciji, sa ciljem povećanja nivoa informisanosti među mladima o temama i izazovima koji su značajni za LGBTIQ osobe u Srbiji.
Video kampanja obuhvata raspisivanje javnog konkursa za dostavljanje video materijala i fotografija, afirmativnih i podržavajućih poruka prema LGBT populaciji.

Forum teatar je tehnika koja je prepoznata kao efikasna za rad na teme diskriminacije jer daje priliku publici da se stavi u ''tuđe cipele'', da promišlja, da deluje traženjem rešenja šta može da se promeni da do diskriminacije ne dođe, što podstiče solidarnost, empatiju, toleranciju različitosti i razumevanje drugačijeg. 

 

Projekat traje od novembra 2015. godine do kraja februara 2016. godine, i završiće se javnom tribinom na temu ‘’Prevazilaženje stereotipa i predrasuda, stigme i diskriminacije prema LGBTIQ osobama’’, kao i projekcijom filma o projektu i izložbom fotografija podržavajućih poruka LGBTIQ osobama.

Pokreni se za mir

ALTERO sa partnerskom organizacijom Inkluzivni pokret sprovodi projekat „Pokreni se za mir“ sa ciljem izgradnje mira i promocijom nenasilnog delovanja. Projekat je podržala Ekumenska inicijativa žena i traje od 30.juna do 30. novembra 2015. godine.


 U okviru projekta planiran je trening za 21 učesnicu, razičite verske, nacionalne, etničke i druge pripadnosti. Teme koje će se obrađivati tiču se razlikovanja nasilja i nenasilja, nenasilnog delovanja i nenasilne komunikacije i izgradnje mira u okviru različitosti. Nakon treninga učesnice će imati priliku da se podele u tri grupe i da spremaju performans na temu nenasilja. Pod performansom podrazumevamo različite dramske tehnike (forum teatar, nevidljivi teatar, fotografija, teatar novina, javni performans) koje će upotrebiti da u javnom prostoru iskažu politički akt koristeći se nenasilnim delovanjem i pošalju poruku javnosti koja je u skladu sa njihovom idejom mira i nenasilja.

Jedna od aktivnosti je i priprema i štampa novina sa tekstovima koji promovišu upoznavanje i saradnju među različitima. Tekstovi iz medija će biti transformisani, kao odgovor na forsiranje nasilja i senzacionalizam u medijima. Ovaj projekat ima za cilj promovisanje mira, saradnje i nenasilja, kao i skretanje pažnje da je nenasilje politički akt i podrazumeva aktivno delovanje.

 

PROJEKAT ‚‚I MOJ GLAS PROTIV SEKSUALNOG NASILJA‚‚

 

On LGBTQI and HIV activism and consultation ‘’ Nothing for us without us''

Consultation entitled ‘’Nothing for us without us - Unleashing youth leadership to address the challenge of HIV and LGBTQI rights in Europe’’, organized in Geneva, 15-16 July 2014, jointly by UNAIDS, ILGA-Europe and IGLYO, gathered seventeen of us, activists from all over the Europe. Our aim was to address the challenge of HIV and human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex (LGBTQI) people in Europe.

It looks like in the past decade HIV disappeared as a priority of the contemporary LGBTQI rights movement. Nevertheless, as it was stressed out at the consultation, across Europe crisis of HIV and human rights affecting gay and bisexual men, and transgender woman, persists. The European Men Who Have Sex With Men Internet Survey  (EMIS) reports that an average of 8% of gay and bisexual men today are living with HIV, with up to 1 in 4 living with HIV in the age group 45-49 years, in the western parts of Europe. Studies among transgender women in Europe indicate a very high prevalence of HIV - 24.5% in Italy, 18.8% in the Netherlands and 18.4% in Spain.

According to the statistics, the new wave of HIV infections is also affecting young men who have sex with men, previously at lower risk, who are living in rural areas and smaller cities. At the European level, there is a rapid growth of new infections among men who have sex with men, living in the central and eastern part of Europe. At this consultation, focus was more on men who have sex with men, transgender woman, and bisexual man, because those seems to be the key populations with the highest risk for HIV, but still, we addressed the need to be more inclusive towards others from LGBTQI spectrum, as it will be highlighted in the text later.

Several European countries have reduced funding for prevention of HIV. The rise of new infections threatens to further intensify stigma and discrimination towards LGBTQI people, especially in countries with high levels of homophobia, where populist movements who are against the human rights of LGBTQI people are more popular, like in Serbia, for example.

We were discussing about the potential of LGBTQI rights movement in Europe, to re-gain it’s role as a strong political voice and force for the HIV response.

We identified the need to put together HIV and LGBTQI activism, even though they are often separated, because sometimes activists from either one of them don’t want to be perceived as members of ‘’the other’’ group (sometimes people who live with HIV don’t want to be seen and be perceived as LGBTQI people and vice versa). It means that stigma and discrimination are not just present towards those social groups, but also between them. There is a presumption/prejudice that only people who are living with HIV/AIDS are dealing/should be dealing with HIV prevention and HIV activism in educational manner.

In that context, in order to encourage cooperation between HIV and LGBTQI activists, we need to address the educational potential of the programs (trainings, conferences, seminars, consultations) for both, LGBTQI and HIV activists. As a result, people from both fields of activism (HIV and LGBTQI), meeting in educational environment in national and international settings, can learn from each other, lower their defenses towards each other, and hopefully, create joint actions.

At ‘’Nothing for us without us’’ consultation, we identified priority fields of work for governments, local authorities and civil society organizations:

Ø  Strengthening the capacity of young LGBTQI activists and organizations to develop and implement innovative approaches (as for example: applied theatre techniques, as preventive educational tool) to address the challenge of HIV, and advance their health and human rights

Ø  Strengthening sexual education in schools, in accordance with the international technical guidance[1], that addresses the urgent needs of LGBTQI people for access to tailored, non-judgmental and anti-stigmatizing HIV information

Ø  Ensuring the rights and empowerment of LGBTQI people across Europe, to make informed choices in relation to treatment initiation and prevention strategies

Ø  Reducing stigma and discrimination related to sexual orientation and HIV status, and ending criminalization of homosexuality and an overly broad criminalization of HIV non-disclosure, exposure and transmission.

At ‘’Nothing for us without us’’ consultation, we also highlighted the need for intersectional approach to activism. Intersectionality[2], which values a ‘’bottom-up’’ approach to research, analysis and planning, begins by asking questions about how people actually live their lives and what they experience, focusing on the complexity of interrelated processes, as for example, multiple discrimination against and among marginalized social groups. Issues of race, ethnicity, disability, gender identity, gender expression, sexual orientation, HIV status, educational attainment levels, are all interrelated, because we don’t live a ‘’single issue’’ lives.

This consultation was focused mostly on men who have sex with men, transgender women and bisexual men, because according to the reports, those are the key populations. Still, we addressed the need to be inclusive and to take into an account the diversity of people from the LGBTQI spectrum, like lesbians, transgender man, bisexual woman, intersex individuals and we highlighted the queer and trans population in general: people who identify themselves as queer (gender non-conforming) or gender variant (anyone whose gender varies from normative gender identity and roles of the gender assigned at birth). Because no matter how people identify themselves in terms of gender, they can still be in the risk of HIV. There is a need to be inclusive when we speak about LGBTQI activism and HIV, especially in terms of gender identity and gender expression, which is a separate concept from sexual orientation.

When we are speaking about stigma, from the perspective of intersectional approach, we have to take into an account that, for example, people who live with HIV and identify themselves as transgender, (whose gender identity differs from biologically assigned sex), and who are for example, people of color, or come from lower socio-economic status, face multiple discrimination, not just from the ‘’general population’’, but also from the different social groups they belong to, or are perceived (by others) to belong to (eg. their ethnic group, religious group, LGBT mainstream population, other heterosexual people- living with HIV or not, etc.)

We must not forget that high suicide rate attempt among transgender and gender non-conforming individuals, comes directly from experiences of harassment, discrimination, violence and rejection they face in their everyday life. If we add one more factor to that picture, like living with HIV, or with disability, situation becomes more challenging. Different factors interact and produce a marked vulnerability to suicidal behavior in transgender and gender non-conforming individuals.

That’s the main reason why intersectional approach and inclusive policies are of vital importance.

Example of good practice in Serbia, is cooperation between ALTERO – Association for personal training, education, development and empowerment and AS Center-for the empowerment of young people living with HIV/AIDS, both from Belgrade. Both organisations work together in the field of providing support for people who face stigma and discrimination, raising an awareness of citizens regarding social problems that people who are perceived as members of socially excluded groups face in everyday life, through affirmation of human rights and diversity and encouraging activism of marginalized social groups. From 2012th, and ALTERO’s project ’’Quest for peace and equality’’, which was aimed at creating forum theatre scenes after  7 day training, and performing for general public, members of AS Center and ALTERO together use forum theatre as preventive educational tool, performing not just in Belgrade, but throughtout Serbia too. Those forum theatre scenes cover the folowing topics: dicrimination on the grounds on sexual orientation and gender identity; discrimination of people living with HIV/AIDS on individual and institutional level; domestic violence in the context of the reproduction of the patterns of the patriarchal society; peer pressure concerning sex life, and human trafficking prevention. Forum theatre is a type of the applied theatre called ‘’theatre of the oppressed’’. In forum theatre we, activists, perform short scenes on the topics mentioned above, and call the audience to help us, not just with their ideas and opinions, but also by, coming into ‘’the scene’’ and getting into the role of the person in the forum theatre scene. That way, activists and audience members explore together what can be done in concrete situation, so the situation of discrimination and potential violence and abuse can be prevented. In that way, audience members are not just discussing and sharing their attitudes verbally, but also, by having a chance to be ‘’in the role of another’’ they can experience how the other person can be thinking and feeling and how that shapes their behavior, which encourages people’s empathy. Forum theatre practice encourages as many 'spect-actors' as possible to intervene directly on stage as part of the investigation of an oppressive social situations .

Together we perform not just in Belgrade, but also, in different cities in Serbia (Obrenovac, Niš, Loznica and Pančevo), mostly for high school students, and youth in general, but as well for the general public and specific groups, for example: children who work and/or live on the streets, Roma youth, children without parental care, and colleague activists, as well. We also did forum theatre performances on the: Feminist activist festival on exchange of artistic ideas - ''Defense''; Adult Education Festival; Faculty of Political Sciences, all in Belgrade. We performed, as well, for the users of the Center for Youth Integration; in Primary school for adult education ‘’Jovan Cvijić’’ in Belgrade, Tourism high School; on Department of Children and Youth without parental care ’’Zvecanska’’ in Belgrade; in Info Room of the Belgrade Youth Office;  Fifth school of economics in Belgrade; Belgrade Polytechnic high school, Student cultural center in Niš, Sports and cultural center of Obrenovac, Local youth office in Loznica, the Hall of Electricity in Pancevo, etc.

ALTERO also provides psychological support, through individual and group psychodrama psychotherapy.

At consultation, ‘’Nothing for us without us - Unleashing youth leadership to address the challenge of HIV and LGBTQI rights in Europe’’, we came to the conclusion that the only way to make a change in our societies, and in the world in general, is to work together. Changes which we want to see in our societies can not happen without our active participation, involvement, contribution and cooperation.

 

 

Report written by:

Ksenija Joksimović, participant at the consultation

member of ALTERO – Association for personal training, education, development and empowerment

 

Watch ‘’Positive’’- a short film by Lux pictures about life with HIV-meeting the friends, family and partner of Beyondpositive’s editor-in-chief Tom Hayes

http://www.beyondpositive.org/2014/06/21/positive-short-film-glen-scott/

 [1]UNESCO: International Technical Guidance on Sexuality Education, 2009

[2] Intersectionality: a tool for gender and economic justice (2004). Woman’s Rights and Economic Change, No.9. Retrieved from http://www.awid.org/Library/Intersectionality-A-Tool-for-Gender-and-Economic-Justice

Pomoć porodici u krizi

„Pomoć porodici u krizi“ je projekat koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda u okviru konkursa za socijalnu i boračku zaštitu i trajao je od septembra do decembra 2013. godine. 

Aktivnosti su realizovane u naselju Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, a ciljna grupa su bili korisnici socijalnih stanova (većinom Romi koji su prethodno živeli u nehigijenskim naseljima). Projekat «Pomoć porodici u krizi» se tematski naslanja na prethodni projekat finansiran od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu, pod nazivom «Porodično savetovalište». Projekat je podrazumevao sprovođenje porodične psihoterapije i održavanje tribina o porodici.

 

ALTERO je od maja do oktobra 2013. godine sproveo projekat “Porodično savetovalište “ uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Projekat je nastao u okviru konkursa za edukaciju, socijalizaciju i socijalnu zaštitu romske populacije. Ciljna grupa projekta bili su mlađi bračni i vanbračni parovi iz nehigijenskog naselja Makiš koji imaju teškoća u porodičnom funkcionisanju. Projekat ``Porodično savetovalište`` realizovale su edukovane psihoterapeutkinje pod supervizijom, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa vulnerabilnim grupama.