Projekat "Quest for peace and equality"

ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje od avgusta 2012. godine do marta 2013. godine realizovala je projekat "Quest for peace and equality" koji je podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša.

Cilj projekta je okupljanje mladih ljudi koji su nakon sedmodnevnog treninga na temu rodne ravnopravnosti, kreirali i izvodili scene forum teatra o rodnoj ravnopravnosti, nasilju, nenasilju, identitetima, stereotipima, diskriminaciji.

Tokom treninga pripremljene su četiri scene forum teatra koje se bave:

  1. porodičnim nasiljem,

  2. trgovinom ljudima,

  3. nasiljem nad LGBT populacijom i

  4. nasiljem u vezama mladih.


Scene forum teatra su izvedene na teritoriji Beograda, u: Domu kulture Studentski grad; na Feminističkoj razmeni umetničko-aktivističkih ideja – Odbrana; na Festivalu obrazovanja odraslih; Fakultetu političkih nauka; za mlade koji žive i rade na ulici
(korisnici Centra za integraciju mladih); u osnovnoj školi za obrazovanje odraslih ''Jovan Cvijić''; u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi; u Zavodu za vaspitanje dece i mladih u Zvečanskoj.
U forum teatru publika može aktivno učestvovati na dva načina: dajući predloge kako drugačije postupiti u datoj situaciji i/ili tako što će izaći "na scenu" i pokazati šta se može drugačije uraditi u određenoj situaciji. Na taj način pitanja kojima se bavimo obrađujemo ne samo na racionalnom nivou, diskutujući, već i na iskustvenom nivou, ulazeći u uloge aktera na sceni, što nam omogućava dublji kvalitet spoznaje.

Forum teatrom želimo zajedno da prevaziđemo ograničenja tradicionalnih metoda kao što je predavanje, u kome publika ima ulogu pasivnog posmatrača. U forum teatru, učesnici nisu profesionalni glumci, već mladi ljudi koji koristeći dramske i akcione tehnike rekreiraju realne situacije iz svakodnevnog života, pozivajući publiku na saradnju i učešće.

Ideja je da zajedno tragamo za mogućim rešenjima konkretnih društvenih problema, podižući svest o tome da su problemi rodne ravnopravnosti, nasilja, diskriminacije, stigmatizacije, problemi svih građana i građanki ovog društva, a ne samo onih kojima se dešavaju, kao i da svi imamo odgovornost i pravo da učestvujemo u njihovom rešavanju.

 

Login to post comments