Međunarodni trening za korišćenje tehnika teatra potlačenih u aktivnostima protiv rodno zasnovanog nasilja u radu sa mladima (TO - gender)

Međunarodni trening za korišćenje tehnika teatra potlačenih u aktivnostima protiv rodno zasnovanog nasilja u radu sa mladima (TO - gender)

Međunarodni trening za korišćenje tehnika teatra potlačenih u aktivnostima protiv rodno zasnovanog nasilja u radu sa mladima (TO -

gender), održan je od 1-7. marta 2010. godine u Beogradu.

Projekat Međunarodne mreže za obrazovanje mladih za ljudska prava (Human Rights Education Youth Network) finansirala je Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope. ALTERO- Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje je članica mreže i organizacija koja je u Beogradu ugostila učesnike.

Na treningu je učestvovalo 25 mladih iz 10 zemalja (Bosna, Hrvatska, Albanija, Makedonija, Srbija, Francuska, Turska, Italija, Rumunija i Slovenija). Oni su zajedno pripremili forum teatar predstavu koja je javno prikazana u subotu, 6.3.2010. godine sa početkom u 19h u Kulturnom centru Rex, u ulici Jevrejska broj 16, u Beogradu.

 

Cilj ovog projekta je podizanje svesti o problemima rodno zasnovanog nasilja i uključivanje posmatrača u zajedničko traženje rešenja. Pripremljene su 4 scene koje su se ticale porodičnog nasilja, trgovine ljudima, nasilja nad LGBT populacijom i nasilja nad seksualnim radnicama/ima. Forum je zbog učesnika koji dolaze iz raznih zemalja bio na engleskom jeziku, uz prevođenje. KC Rex je bio pun, a publika veoma aktivna. Zajedno smo došli do različitih konstriktivnih pristupa i rešenja.

Read 91159 times
Login to post comments