Podrška stručnom usavršavanju

U okviru projekta pod nazivom "Psihosocijalna potpora" Ekumenska inicijativa žena pružila je podršku za stručno usavršavanje udruženju ALTERO. Marijana Radulović, predsednica udruženja i psihoterapeutkinja je učestvovala na obuci iz EMDR psihoterapije i dobila je potrebnu superviziju. Takođe je učestvovala na obuci iz Upravljanja stresom i relaksacionih tehnika. Knjige i kartice za psihoterapiju, koje je izdalo Psihološko savetovalište Mozaik i Centar za shema terapiju će takođe unaprediti rad sa korisnicima/klijentima.

Read 556 times
Login to post comments