ALTERO na razvojnom projektu KOMS-a "Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice"

ALTERO na razvojnom projektu KOMS-a "Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice"

U okviru projekta ‚‚Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice" koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije za razvoj svojih organizacija članica, ALTERO je kao punopravna članica učestvovao na tromodularnoj obuci sa ciljem identifikovanja potreba i jačanja kapaciteta organizacija članica za bavljenje omladinskom politikom. 

Na prvom modulu koji je organizovan u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru Radulovački učestvala je članica organizacije Jelena Aleksić. Program obuke koncipiran je na način da se kroz saradnju sa ostalim organizacijma iz Srbije kreiraju mogućnosti za razvoj i jačanje kapaciteta. Teme koje su se obrađivale na prvom modulu odnosile su se na upravljanje organizacijom, i podrazumevale su konkretno sledeće oblasti: razvoj organizacione strukture, strateško planiranje, prikupljanje sredstava i upravljanje finansijama. 

Kroz zajednički rad organizacija članica delila su se i proširivala iskustva o omladinskoj politici i o delovanju na tom polju, kao i sveukupnom radu sa mladima. 

 

 

 

Read 3724 times
Login to post comments