Tag: psihodrama

Jelena Milić Jerković

JelenaMilićJerković je završila Defektološki fakultet, smer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Sertifikovana je psihodramska psihoterapeutkinja po zajedničkom programu Srpske psihodramske asocijacije SPA – Moreno, RAIP – Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije i OSPIP – Oxford School of Psychodrama and Integrative Psychotherapy.

Poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju.

Pored psihodrame, završila je napredni nivo telesne psihodrame.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u organizovanju i facilitiranju grupa, radionica, seminara i treninga namenjenih različitim grupama stanovništva, kao i iskustvo rada na terenu (outreach), savetovanja i pružanja psihosocijalne podrške ženama i pripadnicima/ama marginalizovanih grupa. Vodila je grupu za podršku i osnaživanje seksualnim radnicima/ama.

Tokom 15-ogodišnjeg angažmana u civilnom sektoru, razvila senzibilitet za rad i sa različitim osetljivim grupama stanovništva.

Trenutno se bavi individualnom i grupnom psihoterapijom. 

Živi i radi u Beogradu.

Psihodramska grupa u Beogradu prima nove članove

Psihodramska grupa, koja se sastaje utorkom u terminu od 18:30 do 21:00h u centru Beograda, prima nove članove.

Grupa je za vas ako želite da radite na sebi, spremni ste da dolazite redovno, unapređujete svoju komunikaciju i međuljudske odnose, birate svoj put, razvijate spontanost i kreativnost i budete zadovoljniji sobom! 

Vaše prethodno iskustvo u psihoterapiji nije bitno. U okviru ove grupe, terapijsko iskustvo mogu sticati i edukanti različitih psihoterapijskih modaliteta.

Cena jednog susreta u trajanju od 2,5 sata je 10 EUR za zaposlene, a 7,5 EUR za nezaposlene (mesečno najčešće 40, odnosno 30 EUR).

Prijave primamo do 22. aprila 2018.

Pre ulaska u grupu, potrebno je zakazati individualni razgovor, kako bismo se bolje upoznali i dodatno vas informisali. Takođe možete dobiti informacije o individualnoj terapiji i edukaciji iz psihodrame.

Prijave na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 064 3925273

Grupu vodi Marijana Radulović

Više o njoj na: http://www.altero.org.rs/index.php/aktivnosti/item/66-marijana-radulovic

Više o psihodrami na: http://altero.org.rs/index.php/psiho 

 

Pozovite sve koji bi mogli biti zainteresovani!

Ciklus psihodramskih radionica “Međuljudski odnosi“

Tokom dva meseca, od 17.01. do 07.03, svakog utorka od 18:30 do 21h istraživaćemo svoje međuljudske odnose.

Savremeni način života, egzistencijalni problemi i preplavljenost raznoraznim informacijama, čine da se osećamo otuđeno, zaboravljamo ili se nedovoljno trudimo oko onoga što nam je stvarno važno.

·         Postoje ljudi koji su vam pomogli da postanete ono što ste danas, koji su vam važni, ali ste se udaljili od njih?

·         Postoje ljudi kojima se svakodnevno bavite i koji vas opterećuju, a ne zaslužuju to?

·         Postoje ljudi pred kojima ćutite, a imate šta da kažete?

·         Postoje ljudi koji su tu i koji vam znače, ali ne radite ništa da bi tu i ostali?

·         Na kraju dana nemate energije, niste u kontaktu ni sa sobom, ni sa ljudima oko vas?

·         Postoji neki odnos koji priželjkujete, ali ga u vašem životu trenutno nema?

Ovaj ciklus radionica je za vas ukoliko vas ova pitanja dotiču i pokreću u vama nova pitanja i razmišljanja.

Cena: Ceo ciklus od 8 susreta košta 80 EUR, odnosno 10 EUR po susretu (za nezaposlene je ukupno 60 EUR).

Mesto: Ciklus radionica se održava u Beogradu, na adresi Bulevar despota Stefana 68, stan 10, sprat 6 (interfon Potkonjak). Ulaz u zgradu je iz pasaža pored ulaza u Maxi.

Radionice vodi psihoterapeutkinja Marijana Radulović.

Više o njoj na: http://psihodramskagrupa.org/marijana-radulovic/ 

Prijava i pitanja na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nakon završetka ciklusa, zainteresovani će moći da nastave rad na sebi u okviru kontinuiranih psihodramskih grupa.

***

 

Psihodrama je akciona forma grupne psihoterapije koja, pored razgovora u krugu, omogućava i odigravanje scena iz prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, kao i scena koje se možda nikada u realnosti neće desiti, a potrebne su nam. Psihodramska grupa nam pruža priliku da u sigurnom okruženju istražujemo unutrašnje realnosti, da sagledamo situaciju iz perspektive drugog, bolje razmemo i prihvatamo sebe i druge, isprobavamo i uvežbavamo nova ponašanja, razvijamo svoje potencijale, spontanost i kreativnost. Najvažnije je to što uz pomoć psihodrame učimo kako je važno živeti sada i ovde i voleti i prihvatiti sebe.

PSIHODRAMA – iskustveno-terapijske grupe

ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje vas obaveštava da je u toku formiranje novih psihodramskih, iskustveno-terapijskih grupa u Beogradu. 

Grupa je za vas ako želite da radite na sebi, spremni ste da dolazite redovno, unapređujete svoju komunikaciju i međuljudske odnose, birate svoj put, razvijate spontanost i kreativnost i budete zadovoljniji sobom! 

Vaše prethodno iskustvo u psihoterapiji nije bitno. U okviru ovih grupa, terapijsko iskustvo mogu sticati i edukanti psihodrame i drugih psihoterapijskih modaliteta.

Opcije:

1. Grupa koja će se sastajati jednom nedeljno, radnim danom, u popodnevno-večernjim časovima, u trajanju od 2,5 sata (termin će biti naknadno ugovoren). 

2. Grupa koja će se sastajati jednom mesečno, subotom (blok od 3 susreta po 2,5 sata).

U zavisnosti od vaših obaveza, mesta stanovanja i preferencija, možete se opredeliti za jednu od opcija ili naznačiti da vam odgovaraju obe. Grupe će imati maksimalno 10 članova.

Cena jednog susreta u trajanju od 2,5 sata je 10 EUR, što na mesečnom nivou iznosi najčešće 40 EUR za prvu opciju i 30 EUR za drugu opciju.

Prijave primamo do 29. decembra 2016.

Pre ulaska u bilo koju od grupa, potrebno je zakazati individualni razgovor, kako bismo se bolje upoznali i dodatno vas informisali. 

Takođe možete dobiti informacije o individualnoj terapiji i edukaciji iz psihodrame.

Prijave i dodatne informacije na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 064 3925273

Pozovite sve koji bi mogli biti zainteresovani!

***

Psihodrama je akciona forma grupne psihoterapije koja, pored razgovora u krugu, omogućava i odigravanje scena iz prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, kao i scena koje se možda nikada u realnosti neće desiti, a potrebne su nam. Psihodramska grupa nam pruža priliku da u sigurnom okruženju istražujemo unutrašnje realnosti, da sagledamo situaciju iz perspektive drugog, bolje razmemo i prihvatamo sebe i druge, isprobavamo i uvežbavamo nova ponašanja, razvijamo svoje potencijale, spontanost i kreativnost. Najvažnije je to što uz pomoć psihodrame učimo kako je važno živeti sada i ovde i voleti i prihvatiti sebe.

Grupe vodi Marijana Radulović

Više o njoj na: http://www.altero.org.rs/index.php/aktivnosti/item/66-marijana-radulovic

Marijana Radulović

Marijana Radulović je psihodramska psihoterapeutkinja, sertifikovana po zajedničkom programu Srpske psihodramske asocijacije - SPA Moreno, RAIP – Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije i OSPIP – Oxford School of Psychodrama and Integrative Psychotherapy. Poseduje i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Diplomirala je andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila je i srednji nivo edukacije iz telesne psihodrame (Psychodramatic Bodywork). Od 2018. godine je angažovana kao saradnica u edukaciji budućih terapeuta u okviru Srpske psihodramske asocijacije - SPA Moreno.

Vodi kontinuirane psihoterapijske grupe od 2011. godine sa opštom populacijom, a organizovala je i veći broj tematskih psihodramskih radionica. Najviše iskustva ima u radu sa mladima, kao i sa pripadnicima i pripadnicama ranjivih grupa: ženama koje su preživele porodično nasilje, izašle iz lanca trgovine ljudima, LGBTIQ osobama, osobama koje žive sa HIV-om, osuđenicima, Romima itd. Bavi se i individualnom psihoterapijom.

Pored pružanja psihosocijalne podrške, bavi se i edukacijom na različite teme. Koristi dramske tehnike u obrazovanju, posebno tehnike teatra potlačenih. Sertifikovana je trenerica u oblasti ljudskih prava.

Trudi se da svakoj osobi i problemu priđe otvoreno i bez predrasuda i da od svakoga nešto novo nauči.

E-mail: altero.psihodrama@gmail.com

Šta je psihodrama?

Psihodrama je akciona forma grupne psihoterapije. Osnivač psihodrame bio je psihijatar i pionir grupne psihoterapije, Jacob Levy Moreno. Morenova filozofija počiva na fenomenima spontanosti, kreativnosti i susreta. Kreativnost i spontanost nisu odlike samo velikih umetnika, naučnika, "genija", već svako od nas nosi "kreativnog genija" u sebi.

Naše spontanost i kreativnost mogu biti blokirane tokom (i zbog) različitih životnih okolnosti, a psihodrama nam pomaže da ih oslobodimo, otkrivajući nove oblike osećanja, mišljenja i ponašanja.

Moreno je smatrao da akcija, telesni pokret i živi odnos između likova na sceni, njihova blizina ili udaljenost prikazani u prostoru, govore više o teškoćama ljudskih odnosa nego sam govor. Psihodramska ''scena'' je sigurno mesto na kome se, u prisustvu grupe i pod vođstvom direktora (psihoterapeuta), istražuju međuljudski odnosi, ali i unutrašnji svet čoveka.
Kroz psihodramu, klijenti se podstiču da na improvizovanoj pozornici, uz pomoć članova grupe, odigraju različite scene iz svog života, koristeći verbalnu i neverbalnu komunikaciju, odnosno, govorni jezik i jezik tela. Ne postoji dramski tekst, već se odigravaju prizori iz života čoveka, onako kako ih on doživljava, kao da se dešavaju ''sada i ovde''. Takav pristup omogućava i ispitivanje zabranjenih, bolnih i traumatičnih iskustava.

U psihodrami je moguće sve. Istražuju se i one situacije koje se nisu dogodile, a mogle su se dogoditi, susreti sa onima koji nisu tu, projekcije budućnosti i drugačija viđenja prošlosti i sadašnjosti. Moguće je prikazati i: uspomene na određene događaje iz prošlosti, nepotpuna sećanja, nedovršene situacije, unutrašnje drame, fantazije, snove; pripremanje za suočavanje sa budućim važnim situacijama, možemo biti u ulozi ''Boga'', razgovarati sa umrlim, tražiti razvod, voleti koga inače ne smemo, reći sve u lice pretpostavljenom, itd. Ova skrivena dimenzija doživljaja naziva se ''surplus realnost'' - više od realnosti, ekstra dimenzija realnosti.
Osim te, koriste se i druge tehnike, kao što su: zamena uloga, dubliranje, ogledanje, konkretizacija, pojačavanje i monolog. Obično se mogu naći sledeće faze jedne psihodramske seanse: zagrevanje, akcija, (prorada) i sharing (razmena, podela osećanja).

Na psihodramu su dobrodošli svi, bez obzira na svoju obrazovnu, starosnu, socijalnu, kulturnu, religijsku, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu osobenost. Psihodrama je otvorena za one koji žele da razjasne svoje strahove, unutašnje i spoljašnje sukobe, da rade na svojim potencijalima i mogućnostima, da promene odnos sa sobom i drugima, da rastu, menjaju se i razvijaju. 

Grupe se formiraju od osoba relativno bliskih po godinama i problemima koje doživljavaju. Član grupe može biti svako ko je u stanju da kontroliše svoje agresivne i seksualne impulse tako da svojim ponašanjem ne ugrožava druge. Osobe koje se edukuju za psihoterapeute, takođe moraju proći ličnu terapiju.

Jedna psihodramska seansa traje dva i po sata (nekad i duže), a grupa se najčeće sastaje jednom nedeljno, radeći onoliko koliko joj je potrebno da reši svoje probleme. Grupe su sa stalnim članstvom, a povremeno primaju nove članove.

Pojedinac u grupi ulaže svoje vreme, novac i sebe, a zauzvrat stiče svest o sebi, svojim problemima, mogućnostima i potencijalima, kao i svest o drugima, njihovim potrebama, granicama, osobenostima. Rad u grupi doprinosi povećavanju kapaciteta za recipročnost u odnosima, bliskost, intimnost, kroz učenje da komuniciramo na način koji nam omogućava da se zauzmemo za sebe, ne ugrožavajući druge. Na osnovu stečenog iskustva na grupi, pojedinac odlučuje na koje načine će rešavati svoje životne izazove u životu van grupe. Stoga je grupa mikrokosmos - ogledalo našeg funkcionisanja i odnosa sa drugim ljudima u svakodnevnom životu.
Dolaskom na grupu, svaki član stiče svest o uzajamnosti. Svaki član grupe se obavezuje na diskreciju i dobronamernost.

Osim grupne psihoterapije, moguća je i individualna psihoterapija, sa elementima psihodrame.
 

Ukoliko ste zainteresovani za psihodramu, želite da radite na sebi ili da se edukujete za korišćenje akcionih tehnika u radu sa grupama, možete se javiti naThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.