Održan forum teatar za 3 odeljenja Politehnike - Škole za nove tehnologije u Beogradu

Održan forum teatar za 3 odeljenja Politehnike - Škole za nove tehnologije u Beogradu

U utorak, 14.10.2013. održali smo forum teatar, prvo sa 2 odeljenja 4. razreda, a zatim i sa 1 odeljenjem 2. razreda. Hvala pedagoškinji, nastavnici matematike i nastavniku građanskog vaspitanja koji su nas podržali. Sa nama je bila i jedna učenica 3. razreda osnovne škole, čime smo dokazali da svi mogu da učestvuju i da su neki problemi važni za sve nas. Zahvaljujući uspešnoj akciji, planiramo saradnju sa školom i u budućnosti. Izvedena je scena koja se bavi porodičnim nasiljem, a učenici su diskutovali, davali konstruktivne predloge za promenu porodičnih obrazaca i na sceni isprobavali predložena rešenja.

Read 54353 times
Tagged under

Media

Login to post comments