Zašto su mlade LGBTIQ osobe u većem riziku od beskućništva?

Zašto su mlade LGBTIQ osobe u većem riziku od beskućništva?

Predstavnica organizacije ALTERO, Ksenija Joksimović, učestvovala je na petodnevnoj Studijskoj sesiji “DOWN & OUT: Social Exclusion of LGBTQ Young People and Homelessness”, organizovanoj od strane međunarodne omladinske i studentske LGBTQ organizacije - IGLYO i Evropske federacije nacionalnih organizacija koje rade se beskućnicima (FEANTSA). Sesija je održana u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti, od 25.10.-31.10. 2015. godine.

Studijska sesija okupila je stručnjake i stručnjakinje, aktiviste i aktivistkinje iz različitih krajeva Evrope, kao i  Kanade i USA. Glavna tema sesije je bila istraživanje uzajamnog uticaja faktora nižeg socio-ekonomskog statusa, seksualne oriejentacije, rodnog identiteta i rodne ekspresije na položaj mladih LGBTIQ osoba u društvu.

Učesnici su imali prilike da saznaju više o strukturi Saveta Evrope i Kampanji Saveta Evrope protiv govora mržnje na internetu od Karine Chupine, ekspertkinje i trenerice Saveta Evrope. Birthe Povelsen, socijalna radnica iz Danske, je predstavila model socijalne zaštite u Danskoj, kao i preventivne mere, i mere intervencije vezane za rad sa ljudima koji su bez doma. Međutim, kako je istakla, Danska nema podatke o broju LGBTIQ osoba koji su beskućnici, jer se prilikom primanja u institucije smeštaja, ta pitanja klijentima ne postavljaju. Samim tim, institucije nemaju evidenciju o broju mladih beskućnika koji su LGBTIQ, i na taj način, oni su u sistemu nevidljivi, a njihove potrebe su neprepoznate.

Dr. Aleks Abramovich, istraživač Centra za zavisnosti i mentalno zdravlje, najveće kanadske bolnice koja se bavi mentalnim zdravljem i edukacijom, i stručnjak koji se više od decenije bavi pitanjim LGBTIQ mladih osoba koje se suočavaju sa beskućništvom, je istakao da od ukupnog broja mladih koji su beskućnici,  između 25-40% su osobe koje su LGBTIQ. Dr. Abramovich je istakao kao glavne faktore koji dovode do toga da mlade LGBTIQ osobe ostanu bez doma: beg od kuće zbog odbacivanja od strane porodice; isterivanje iz kuće od strane porodice zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodne ekspresije mlade osobe; fizičko emocionalno i seksualno zlostavljanje; odrastanje i izlazak iz sistema socijalne zaštite, kao što su domovi za decu i mlade; i fizičko i emocionalno zanemarivanje u porodici. Dr. Abramovich je naveo da već deceniju lobira za otvaranje prihvatilišta za mlade LGBTIQ osobe koje su bez doma, jer uobičajna prihvatilišta, nisu sigurna mesta za osobe koje su drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, a pogotovo za osobe drugačijih rodnih identiteta, kao što su queer i trans osobe. Ove osobe trpe nasilje i napade ne samo od drugih korisnika Svratišta i Centara za beskućnike, već i homofobiju i transfobiju od strane zaposlenih, koji često, nisu edukovani da rade sa ovom specifičnom populacijom. Kao rezultat toga, mlade LGBTIQ osobe izbegavju Svratišta i biraju da ostanu na ulici, što ih gura u seksualni rad i vodi seksualnoj eksploataciji. To direktno utiče na njihovo mentalno zdravlje, koje se ogleda u većem riziku za razvoj psihičkih tegoba, kao što je depresija i većem riziku za suicid, koje predstavljaju reakciju na neadekvatan tretman okoline. Poznat je podatak Transpulse studije iz 2010. godine, prema kojoj je u Ontariu 77% transrodnih osoba razmišljalo o suicidu, a 44% pokušalo isti. Podrška porodice se navodi kao faktor koji smanjuje rizik od suicida za 93%.

Kao rezultat Aleksovog dugogodišnjeg rada i zalaganja, kao i saradnje sa organizacijama koje se bave beskućnicima i LGBTIQ osobama, grad Toronto je podržao otvaranje prvog Svratišta u Kanadi namenjenog LGBTIQ mladim ljudima bez doma.

U Evropi, konkretno u Poljskoj, primer dobre prakse predstavlja hostel za LGBTIQ osobe koje se suočavaju sa beskućništvom, u kome osim obezbeđivanja zadovoljenja osnovnih životnih potreba, klijentima na raspolaganju stoji i psihološka i psihoterapijska podrška. Više informacija na linku: https://goo.gl/xfMwk1

Sledeći govornik Finn Cottom je govorio o situaciji u gradu Sijetlu, državi Vašington u SAD i predsatvio magazin ‘’Zine’’, koji pišu i uređuju mlade osobe bez doma.

 

Učesnici ove studijske sesije su se bavili temama kao što su: strategije lobiranja i terenskog rada, organizacijske barijere inkluzivnijem radu, savetodavne veštine i akciono planiranje, ali pre svega strategijama prevencije beskućništva mladih LGBTIQ osoba.

Voditelji programa: Tudor Kovacs, Karina Chupina, Levan Berianidzé, Anastasya Megid i Lusine, su vodili učesnike ove studijske sesije ka razvijanju grupne kohezije, koja je proizvela umrežavanje učesnika i učesnica i kreiranje planova o zajedničkoj saradnji.

Za dodatne informacije o ovoj temi, na raspolaganju su vam sledeći izvori:

 

Studije, istraživanja:

 

'Hidden in Plain Sight' : Homelessness Amongst Lesbian and Gay Youth, William O'Connor & Donna Molloy November 2001

http://www.natcen.ac.uk/media/23798/hidden-plain-sight-homelessness.pdf

Ovo je odlična kvalitativna studija, koja obrazlaže višestrukost faktora koji dovode do beskućništva, kao što su: rizici, uzroci, posledice, preventivne mere i sl.

2.  Risk Factors for Homelessness Among Lesbian, Gay, and Bisexual Youths: A Developmental Milestone Approach, Margaret Rosario, Eric W. Schrimshaw, Joyce Hunter, 2012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3279927/

Veoma zanimljiva studija koja istražuje razlike između LGB mladih koji su iskusili ili nisu iskusili beskućništvo.

3. LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER YOUTH An Epidemic of Homelessness by Nicholas Ray, 2006

http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/HomelessYouth.pdf

Veoma obuhvatna studija koja pokušava da odgovori na pitanje zašto je tako veliki procenat mladih koji su LGBTIQ i koji su beskućnici, ali takođe sadrži i preporuke za donosioce odluka, kao i primere dobre prakse. Na strani 162. može se videti lista svih studija koje su vršene u SAD, na ovu temu.

4. The Homeless HUB: http://homelesshub.ca/content/about-us je online biblioteka na temu beskućništva. Nije namenjena isključivo LGBTIQ pitanjima, ali poseduje određene sekcije na tu temu.

5. International Homelessness Policy Review, Suzanne Fitzpatrick, Sarah Johnsen. University of York, 2012

https://pureapps2.hw.ac.uk/portal/files/479351/International_Homeless_Policy_Review.pdf

Veoma zanimljiva međunarodna (Evropska) analiza trendova u intervenciji i različitim modelima zakona, kao odgovorima na problem beskućništva.  


6. Takođe preporučujemo da posetite veb sajt FEANTSA - Evropske Federacije Nacionalnih organizacija koje rade se beskućnicima: www.feantsa.org

 

 

Read 550791 times
Login to post comments