Aktivnosti

Najava foruma u Pančevu

U sredu, 20. novembra, s početkom u 20h u prostorijama galerije Elektrika (Radomira Putnika 7) u Pančevu, biće izveden forum teatar koji promoviše rodnu ravnopravnost u društvu :)

 

Uvodni kurs psihodrame u saradnji sa RAIP - Regionalnom asocijacijom za integrativnu primenu psihodrame i psihoterapije

Do kraja novembra traje prijava za Uvodni jednogodišnji kurs psihodrame.

Kurs obuhvata iskustveno-terapijeske susrete jednom nedeljno u trajanju od 2,5 sata (30 EUR mesečno) i edukativne susrete jednom mesečno (7 sati vikendom, 35 EUR mesečno). 

Forum teatar u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac

U petak, 25.10.2013. u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac održan je javni forum teatar na temu rodne ravnopravnosti. Izvođenje forum teatra deo je projekta ‘’Forum teatar za društvene promene’’ koji je podržan od strane Rekonstrukcija ženskog fonda. Hvala publici koja je bila aktivna i zainteresovana da učestvuje u rešavanju prikazanog problema nasilja u porodici, kao i Kancelariji za mlade opštine Obenovac i Pasco projektu na svesrdnoj podršci.

 

 

Održan forum teatar za 3 odeljenja Politehnike - Škole za nove tehnologije u Beogradu

U utorak, 14.10.2013. održali smo forum teatar, prvo sa 2 odeljenja 4. razreda, a zatim i sa 1 odeljenjem 2. razreda. Hvala pedagoškinji, nastavnici matematike i nastavniku građanskog vaspitanja koji su nas podržali. Sa nama je bila i jedna učenica 3. razreda osnovne škole, čime smo dokazali da svi mogu da učestvuju i da su neki problemi važni za sve nas. Zahvaljujući uspešnoj akciji, planiramo saradnju sa školom i u budućnosti. Izvedena je scena koja se bavi porodičnim nasiljem, a učenici su diskutovali, davali konstruktivne predloge za promenu porodičnih obrazaca i na sceni isprobavali predložena rešenja.

Forum teatar 16.06.2013. u Nišu

U nedelju, 16. juna, u 19 sati, u sali Studentskog kulturnog centra Niš, 20 volontera izvešće "Forum teatar" sa scenama koje preispituju situacije u kojima dolazi do nasilja i diskriminacije.

Forum teatar za društvene promene u Loznici

U nedelju, 2. juna s početkom u 17h u prostorijama Omladinskog Centra Loznica (Trg Jovana Cvijića bb) biće izveden forum teatar koji promoviše rodnu ravnopravnost i traži načine za prevazilaženje nasilja i diskriminacije.

Forum teatar organizuju ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje i neformalna grupa Forum mladih za rodnu ravnopravnost iz Beograda, u okviru projekta „Forum teatar za društvene promene” koji je podržao Rekonstrukcija ženski fond.

Forum teatar u Petoj ekonomskoj školi u Rakovici

U okviru projekta "Forum teatar za društvene promene" koji relizuje ALTERO i neformalna grupa mladih- Forum mladih za rodnu ravnopravnost iz Beograda, uz podršku Rekonstrukcija ženskog fonda, u maju 2013. godine održan je forum teatar u Petoj ekonomskoj školi, Beogradske opštine Rakovica.

Forum teatar na Festivalu obrazovanja odraslih u Dečijem kulturnom centru Beograd

Festival obrazovanja odraslih “Uhvаti svetlost” održan je u nedelju, 2. decembrа 2012. godine, u prostorijаmа Dečjeg kulturnog centrа u Beogradu.

Orgаnizаtor ove mаnifestаcije je Društvo zа obrаzovаnje odrаslih u sаrаdnji sа Institutom zа pedаgogiju i аndrаgogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Društvom аndrаgogа Srbije i Klubom studenаtа аndrаgogije.
Ideja festivala je promocija koncepta celoživotnog učenja, kroz pružanje prilike različitim formalnim i neformalnim organizacijama koje podržаvаju, podstiču i promovišu učenje i obrаzovаnje tokom čitаvog životа, da predstave svoj rad. Program festivala je obuhvatao različite radionice, prezentacije, tematske tribine, kao i izvođenje scene forum teatra, koji u okviru projekta ''Quest for peace and equality'' realizuje ALTERO.

Projekat '' Želim i mogu''

NVO ALTERO realizovala je tokom novembra i decembra 2009. godine projekat "Želim i mogu 2". Projekat je obuhvatao održavanje ciklusa radionica u Kancelariji za mlade opštine Obrenovac, a podržan je od strane Opštine Obrenovac.

Page 3 of 3