Jelena Milutinovic

Jelena Milutinovic

Jelena Milutinovic

Projekat ’’Pokreni se za mir’’ zajedno sprovode ALTERO i Inkluzivni pokret zajedno sa gomilom mladih žena (a i onih koje to nisu striktno, već se samo tako osećaju) i po kojim primerkom iz muške i ostalih populacija. Pokrenut je i inspirisan konceptom izgradnje mira i nenasilnim delovanjem koji zdušno već dugi niz godina koristi Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) iz Omiša, na ovom projektu u konkretnoj ulozi donatorki.  

Projekat ’’Pokreni se za mir’’ zajedno sprovode ALTERO i Inkluzivni pokret zajedno sa gomilom mladih žena (a i onih koje to nisu striktno, već se samo tako osećaju) i po kojim primerkom iz muške i ostalih populacija. Pokrenut je i inspirisan konceptom izgradnje mira i nenasilnim delovanjem koji zdušno već dugi niz godina koristi Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) iz Omiša, na ovom projektu u konkretnoj ulozi donatorki.  

Poziv za trening u okviru projekta "Pokreni se za mir"

 

Pozivamo mlade žene na trening u okviru projekta "Pokreni se za mir"

Pokreni se za mir

ALTERO sa partnerskom organizacijom Inkluzivni pokret sprovodi projekat „Pokreni se za mir“ sa ciljem izgradnje mira i promocijom nenasilnog delovanja. Projekat je podržala Ekumenska inicijativa žena i traje od 30.juna do 30. novembra 2015. godine.


 U okviru projekta planiran je trening za 21 učesnicu, razičite verske, nacionalne, etničke i druge pripadnosti. Teme koje će se obrađivati tiču se razlikovanja nasilja i nenasilja, nenasilnog delovanja i nenasilne komunikacije i izgradnje mira u okviru različitosti. Nakon treninga učesnice će imati priliku da se podele u tri grupe i da spremaju performans na temu nenasilja. Pod performansom podrazumevamo različite dramske tehnike (forum teatar, nevidljivi teatar, fotografija, teatar novina, javni performans) koje će upotrebiti da u javnom prostoru iskažu politički akt koristeći se nenasilnim delovanjem i pošalju poruku javnosti koja je u skladu sa njihovom idejom mira i nenasilja.

Jedna od aktivnosti je i priprema i štampa novina sa tekstovima koji promovišu upoznavanje i saradnju među različitima. Tekstovi iz medija će biti transformisani, kao odgovor na forsiranje nasilja i senzacionalizam u medijima. Ovaj projekat ima za cilj promovisanje mira, saradnje i nenasilja, kao i skretanje pažnje da je nenasilje politički akt i podrazumeva aktivno delovanje.

 

Dragi mladi, 

 
pozivamo vas da se prijavite za učešće u omladinskoj razmeni u okviru programa ERASMUS+ pod nazivom ‚‚Pride and prejudice‚‚ koju organizujemo sa partnerskim organizacijama iz Holandije, Poljske i Grčke. Tema je korišćenje teatra i artističkih metoda za učenje i prevazilaženje predrasuda.  
 
Razmena će se održati na Divčibarima, u periodu od 1-10. avgusta. 
Prevoz autobusom od Beograda do Divčibara je obezbeđen, dok troškove osoba koje nisu iz Beograda nažalost nismo u mogućnosti da pokrijemo. 
 
Radni jezik je engleski, a za prijavu je potrebno samo popuniti aplikacioni formular koji je u prilogu. Prijave je potrebno poslati na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15.jula u ponoć, sa naznakom (subject) Pride and prejudice.
 
Za detaljnije informacije prosleđujemo vam jedinstveni poziv na engleskom jeziku, takođe u prilogu.
 
Za sve informacije, budite slobodni da nas kontaktirate. (kao i da prosledite ovaj poziv dalje) :) 
 
Vaš ALTERO 
ALTERO na razvojnom projektu KOMS-a "Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice"

U okviru projekta ‚‚Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice" koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije za razvoj svojih organizacija članica, ALTERO je kao punopravna članica učestvovao na tromodularnoj obuci sa ciljem identifikovanja potreba i jačanja kapaciteta organizacija članica za bavljenje omladinskom politikom. 

Na prvom modulu koji je organizovan u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru Radulovački učestvala je članica organizacije Jelena Aleksić. Program obuke koncipiran je na način da se kroz saradnju sa ostalim organizacijma iz Srbije kreiraju mogućnosti za razvoj i jačanje kapaciteta. Teme koje su se obrađivale na prvom modulu odnosile su se na upravljanje organizacijom, i podrazumevale su konkretno sledeće oblasti: razvoj organizacione strukture, strateško planiranje, prikupljanje sredstava i upravljanje finansijama. 

Kroz zajednički rad organizacija članica delila su se i proširivala iskustva o omladinskoj politici i o delovanju na tom polju, kao i sveukupnom radu sa mladima. 

 

 

 

PROJEKAT ‚‚I MOJ GLAS PROTIV SEKSUALNOG NASILJA‚‚

 

Neformalna grupa Forum mladih za rodnu ravnopravnost, oformljena u okviru naše organizacije, pokrenula je projekat pod nazivom ‚‚I moj glas protiv seksualnog nasilja‚‚ koji podržava Rekonstrukcija Ženski Fond. Projekat ima za cilj kreiranje kampanje za podizanje svesti o seksualnom nasilju. Za te potrebe kreirana je facebook stranica https://www.facebook.com/pages/I-moj-glas-protiv-seksualnog-nasilja/ Kampanja ima celoviti fokus na preventivu, na informisanje i edukaciju, kao i unapređenje položaja i tretmana žrtava seksualnog nasilja. Takođe, projekat ima i edukativnu dimenziju, odnosno uključuje izvođenja forum teatra na temu seksualnog nasilja, prvenstveno za mlade, različita istraživanja o stavovima i informisanosti građana, edukaciju i saradnju sa akterima koji su uključeni u rad u ovoj oblasti.

U nastavku predstavljamo tekst koji su članovi i članice grupe sastavili nakon prvih rezultata projekta i odigranog forum teatra. Uživajte! 


Neformalna grupa Forum mladih za rodnu ravnopravnost, oformljena u okviru naše organizacije, pokrenula je projekat pod nazivom ‚‚I moj glas protiv seksualnog nasilja‚‚ koji podržava Rekonstrukcija Ženski Fond. Projekat ima za cilj kreiranje kampanje za podizanje svesti o seksualnom nasilju. Za te potrebe kreirana je facebook stranica I-moj-glas-protiv-seksualnog-nasilja Kampanja ima celoviti fokus na preventivu, na informisanje i edukaciju, kao i unapređenje položaja i tretmana žrtava seksualnog nasilja. Takođe, projekat ima i edukativnu dimenziju, odnosno uključuje izvođenja forum teatra na temu seksualnog nasilja, prvenstveno za mlade, različita istraživanja o stavovima i informisanosti građana, edukaciju i saradnju sa akterima koji su uključeni u rad u ovoj oblasti.

U nastavku predstavljamo tekst koji su članovi i članice grupe sastavili nakon prvih rezultata projekta i odigranog forum teatra. Uživajte!