Marijana Radulovic

Marijana Radulovic

Marijana Radulovic

Studirala andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenerica u oblasti ljudskih prava, rodno- zasnovanog nasilja, konstruktivnog razrešenja konflikata, HIV/side, psihosoaktivnih supstanci, korišćenja drame u obrazovanju, tehnika teatra potlačenih, podrške aktivnom zapošljavanju. Psihodramska psihoterapeutkinja pod supervizijom trenera Britanske psihodramske asocijacije. Trenutno vodi 2 psihodramske grupe, a radi i sa individualnim klijentima. Poseduje radno iskustvo u oblasti organizacije i sprovođenja treninga i radionica, koordinaciji projekata i volontera, kao i psihosocijalne podrške različitim marginalizovanim i ranjivim grupama (žrtvama porodičnog nasilja, trgovine ljudima, osobama koje žive sa HIV-om, zatvorenicima itd).

Pomoć porodici u krizi

„Pomoć porodici u krizi“ je projekat koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda u okviru konkursa za socijalnu i boračku zaštitu i trajao je od septembra do decembra 2013. godine. 

Aktivnosti su realizovane u naselju Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, a ciljna grupa su bili korisnici socijalnih stanova (većinom Romi koji su prethodno živeli u nehigijenskim naseljima). Projekat «Pomoć porodici u krizi» se tematski naslanja na prethodni projekat finansiran od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu, pod nazivom «Porodično savetovalište». Projekat je podrazumevao sprovođenje porodične psihoterapije i održavanje tribina o porodici.

 

ALTERO je od maja do oktobra 2013. godine sproveo projekat “Porodično savetovalište “ uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Projekat je nastao u okviru konkursa za edukaciju, socijalizaciju i socijalnu zaštitu romske populacije. Ciljna grupa projekta bili su mlađi bračni i vanbračni parovi iz nehigijenskog naselja Makiš koji imaju teškoća u porodičnom funkcionisanju. Projekat ``Porodično savetovalište`` realizovale su edukovane psihoterapeutkinje pod supervizijom, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa vulnerabilnim grupama.

Koliki su dometi forum teatra u situacijama kada publika ne prepoznaje prikazano nasilje kao problem?

Piše: Ivana Seratlić

 

Prilikom izvođenja foruma, 1. marta u Ugostiteljsko-turističkoj školi, srednjoškolci su  postavili pitanje: „U čemu je ovde problem?“ i komentarisali da je u redu da Tamarina majka bude agresivna prema Emiliji jer ona ugrožava njenu ćerku time što je priznala da je zaljubljena u nju.

Forum teatar u Pančevu

Forum teatar za promociju rodne ravnopravnosti je izveden u sredu, 20. novembra u galeriji Elektrika u Pančevu. U pitanju je šesnaesto po redu izvođenje na različitim mestima u Srbiji, u uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša i Rekonstrukcija Ženski fond iz Beograda.

Uvodni kurs psihodrame u saradnji sa RAIP - Regionalnom asocijacijom za integrativnu primenu psihodrame i psihoterapije

Do kraja novembra traje prijava za Uvodni jednogodišnji kurs psihodrame.

Kurs obuhvata iskustveno-terapijeske susrete jednom nedeljno u trajanju od 2,5 sata (30 EUR mesečno) i edukativne susrete jednom mesečno (7 sati vikendom, 35 EUR mesečno). 

Najava foruma u Pančevu

U sredu, 20. novembra, s početkom u 20h u prostorijama galerije Elektrika (Radomira Putnika 7) u Pančevu, biće izveden forum teatar koji promoviše rodnu ravnopravnost u društvu :)

 

Održan forum teatar za 3 odeljenja Politehnike - Škole za nove tehnologije u Beogradu

U utorak, 14.10.2013. održali smo forum teatar, prvo sa 2 odeljenja 4. razreda, a zatim i sa 1 odeljenjem 2. razreda. Hvala pedagoškinji, nastavnici matematike i nastavniku građanskog vaspitanja koji su nas podržali. Sa nama je bila i jedna učenica 3. razreda osnovne škole, čime smo dokazali da svi mogu da učestvuju i da su neki problemi važni za sve nas. Zahvaljujući uspešnoj akciji, planiramo saradnju sa školom i u budućnosti. Izvedena je scena koja se bavi porodičnim nasiljem, a učenici su diskutovali, davali konstruktivne predloge za promenu porodičnih obrazaca i na sceni isprobavali predložena rešenja.

Page 2 of 2